Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine http://molk-jewelry.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in na podlagi priporočil GZS ter mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

“Wooden Jewelry” http://molk-jewelry.com/ je spletna trgovina s katero upravlja Srečko Molk – samozaposleni v kulturi, oblikovalec, v nadaljnem besedilu “trgovec”. Svetujemo vam, da si pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Trgovec si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletnem mestu http://molk-jewelry.com kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila, zato vam priporočamo, da si redno ogledujete pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji.

Članstvo spletne trgovine in uporabniki

Ob registraciji v spletno trgovino http://molk-jewelry.com  obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

V spletno trgovino se lahko prijavite kot posameznik – fizična oseba ali pa kot podjetje oziroma pravna oseba. Pod pravno osebo se smatrajo podjetja, samostojni podjetniki in posamezniki, ki uporabljajo nakupljeno blago v pridobitveni dejavnosti. Možnost izbire prijave kot fizična ali pravna oseba ima uporabnik ob registraciji oziroma oddaji naročila.

Fizične osebe so izključno uporabniki, ki pridobivajo in uporabljajo blago in storitve za namene izven njihove pridobitne ali poklicne dejavnosti. Za kupce, ki so fizične osebe po tem pravilu, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov ter določila splošnih pogojev poslovanja.

Pravne osebe so uporabniki, ki blago in storitve pridobijo ali uporabljajo za namene njihove pridobitne ali poklicne dejavnosti. Za kupce, ki so pravne osebe po teh določilih veljajo pravila splošnih pogojev poslovanja, ki jih sprejmejo ob registraciji oziroma ob oddaji naročila ter določila obligacijskega zakonika. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

Varovanje osebnih podatkov

Trgovec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Trgovec za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine http://molk-jewelry.com pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.
Trgovec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno zaščito svojega računalnika.

Avtorske pravice

Spletna trgovina http://molk-jewelry.com in vsi podatki, opisi izdelkov, programska koda, tehnologije, slike artiklov in grafika ter ostali elementi prikazani na spletnem mestu trgovca so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in drugimi zakoni in uredbami avtorskega prava in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi podjetij so v njihovi lasti.

Komunikacija

Trgovec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Trgovec ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Trgovec ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Odgovornost

Trgovec se trudi po svojih najboljših močeh, da bi posredoval točne informacije o izdelkih, cenah in zalogi. Vendar pa trgovec ne daje garancije ali jamstva za točnost informacij in ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake v vsebinah spletnega mesta. Slike artiklov so simbolične in ne predstavljajo nujno dejanskega stanja in ne zagotavljajo lastnosti izdelka (barve, dodatna oprema).

Trgovec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost podatkov in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na spletni strani.